Дана: 14.02.2023
840-450661-34
Дана:14.02.2023
 Стање на рачуну претходног дана371.943.264,46
Прилив на рачун
1.Уплате РФЗО0,00
 Уплате партиципације525.345,25
3.Остали приливи0,00
4. 0,00
5.  
6.  
7.Укупни прилив за дан525.345,25
Извршена плаћања по наменама
1.Плата0,00
2.Лекови0,00
3.Провизија0,00
4.Остале исплате0,00
5.пдв1.460.393,92
6.  
7.  
8.Укупно извршена плаћања1.460.393,92
 Стање на рачуну на дан371.008.215,79