АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ПОЖАРЕВАЦ – ДАНАС

На основу решења Народног одбора општине Пожаревац од 24. јула 1962. године, извршена је Интеграција по којој се дотадашње апотеке „Васа Пелагић“, „Јован Шербановић“, и „Здравље“ у Пожаревцу спајају у једну здравствену установу са самосталним финансирањем и називом ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА – са седиштем у Пожаревцу.
Од почетка Централне апотеке у Пожаревцу радило се на Идеји да се све апотеке издвоје из домова здравља у којима су се до тада налазиле и међусобом удруже на подручју тадашњих срезова, односно региона. Већ у првој години рада интегрисане Централне апотеке, њен рад је проширен на општину Мало Црниће а касније су постепено укључиване друге општине и као последња, Жагубица се прикључује 1988. године.

ВИЗИЈА УСТАНОВЕ:

 

  1. Побољшања квалитета фармацеутске услуге
  2. Бољег позиционирања на тржишту Браничевског округа
  3.  Достизања веће конкурентности
  4.  Повећања учешћа у комерцијалном делу пословања
  5. Доброг позиционирања у физичком увећању тржишта
  6. Развоју ’’’merchandising’’ – a

ЦИЉЕВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ РАЗВОЈА:

 

  1. Остварење нових пословних подухвата
  2. Проширење производних капацитета
  3. Постизање задовољства спољашњих и унутрашњих корисника услуга установе
  4.  Побољшање успешности целокупног пословања Установе

Апотека Пожаревац је дошла до стратешких решења многих битних одредница савременог организовања апотекарске праксе.

Елементи и показатељи ове презентације осветљавању сва та решења, као и релације измађу финансијских показатеља пословања наспрам инвестирања у свим доменима. 

Неопходно је такође да апотекарска делатност следи промене својствене прогресивним достигнућима, како у фармацетској науци и теорији тако и у домену технолошке револуције и утицаја инвестиционих улагања на свим пољима па све до агресивног маркетинга.

Замашне инвестиције у објекте, а све то у контексту увођења система менаџмента квалитета, перманентне екстерне и интерне дукације запослених, адаптибилног информационог система, децентрализације управљачких механизама чини свеукупанинвестициони потенцијал установе далекосежним и оправданим гледано економским, етичким и друштвеним нормативима.

Квалитетнијом фармацеутском услугом задржавамо лидерску позицију апотекарства округа.