Кадровска структура на дан 01.12.2019.

Назив Неодређено
време
Одређено
време
Дипломираних фармацеута специјалиста 14 0
Дипломираних фармацеута 36 0
Дипломирани економиста 1 0
Дипломирани правник 1 0
Дипломирани инжењер информатике 0 1
Фарм. техничари 51 2
Административни радници 6 1
Помоћни радници 11 0
Укупно запослених 120 4