Kadrovska struktura

Kadrovska struktura na dan 01.12.2019.

NazivNeodredjeno
vreme
Odredjeno
vreme
Diplomiranih farmaceuta specijalista140
Diplomiranih farmaceuta352
Diplomirani ekonomista10
Diplomirani pravnik10
Diplomirani inženjer informatike00
Farm. tehničari512
Administrativni radnici61
Pomoćni radnici110
Ukupno zaposlenih119

Apotekarska ustanova apoteka požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

E-mail: info@apotekapozarevac.co.rs

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA APOTEKA POŽAREVAC

160 GODINA
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

55 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište