Upravni organi

ORGANI UPRAVLjANjA: 

UPRAVNI ODBOR

Članovi UO su: 
1. Kostić Zoran predsednik ,
2. Dragoslav Milovanović zamenik predsednika ,
3. Petrović Saša član,

NADZORNI ODBOR

Članovi NO su:
1. Marjanović Stefan predsednik,
2. Živojinović Ljubiša član,
3. Vučković Vilmica član.

DIREKTOR

Nebojša Jorgovanović

STRUČNI ORGANI:

  1. stručni savet.
  2. stručni kolegijum
  3. etički odbor
  4. komisija za unapređenje kvaliteta rada
  5. interna kontrola

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište