Organizacija

Ustanova pokriva teritoriju braničevskog okruga sa 8 opština, 189 naselja i ukupno 183.625 stanovnika (popis iz 2011. godine bez radnika u inostranstvu i raseljenih lica)

Apoteke:Jedinica za izd.got. lekova:
Vasa PelagićDr. Jovan Tucakov
ZdravljeMr.ph..Jovan Pokorni
Jovan ŠerbanovićHygija
Kostolac Eskulap
Malo Crniće Lek
Petrovac 1 Kličevac
Petrovac 2 Poljana
Žabari Veliko Laole
Aleksandrovac Šetonje
Veliko Gradište Boževac
Kučevo Smoljinac
Rabrovo Porodin
Golubac Srednjevo
Žagubica VreloMajilovac
Braničevo
Kučevo 2
Voluja
Krepoljin
Žagubica 2
Laznica
Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište