Lajmska bolest

KRPELJI
ZAŠTITA, PREVENTIVA I LEČENJE

ŠTA TREBA ZNATI O KRPELJU ?

Krpelj se nalazi u prirodi na zelenim površinama šuma, livada, parkova i dvorišta.
Krpelj je parazit koji se hrani sisanjem krvi čoveka i životinja, i na taj način prenosi uzročnika lajmske bolesti. Posle uboda krpelj može da ostane čvrsto pripojen za kožu više dana. Aktivan je u toku godine od ranog proleća do kasne jeseni, naročito u junu.

KAKO SE ZAŠTITI OD KRPELJA ?

Ako je došlo do uboda, odstranjivanje krpelja iz kože treba da se uradi beu čupanja, gnječenja i kidanja. Pre vađenja krpelja ne treba stavljati nikakvo hemijsko sredstvo (etar, alkohol, benzin). Krpelja treba ukloniti pincetom, hvatanjem rilice, mesto uboda dezinfekovati. Ukoliko se krpelj ne odstrani ili rilica ostane u koži, obavezno se obratiti lekaru.

PREVENCIJA

Opšte preventivne mere odnose se na zaštitu od uboda krpelja i obuhvataju:
     – nošenje prikladne odeće i obuće za vreme boravka u prirodi,
     – obavezno pregledanje tela i odeće nakon boravka u prirodi,
     – upotreba repelanata – preparata koji se nanose na kožu (otero, autan).    

LAJMSKA BOLEST

Lajmska bolest je bakterijska sistemska zaraza koja napada kožu, zglobove, srce i nervni sistem. Uzroč nik bolesti je bakterija – SPIROHETA (borrelia burgdorferi). Krpelj zaražen ovom bakterijom, pri ubodu prenosi ovu spirohetu. Nisu svi krpelji zaraženi uzročnikom lajmske bolesti.

SIMPTOMI BOLESTI

Kada zaraženi krpelj  ubode čoveka , prvi znaci bolesti  se javljaju  posle prvog dana ili do mesec dana. Na mesto uboda krpelja  javlja se (makula) prstenasto crvenilo koje se širi. To je siguran znak  početne faze bolesti. Istovremeno se može javiti i povišena  telesna  temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima.   Lokalne  limfne žlezde mogu da budu uvećane i bolne . Ako se bolest   odmah ne leči posle 6-8 nedelja i više može doći do komplikacija i to zapaljenja mož danih opni ili nerava, zglobova, srčanog mišića. Ukoliko se ne počne sa lečenjem na vreme, posle godinu dana i više može doći do trajnog oštećenja zdravlja, invalidnosti i smanjene radne sposobnosti.

LEČENJE

Lajmska bolest se leči antibioticima. Važno je lečiti prvi stadijum bolesti kako bi se sprečio razvoj težih i hroničnih oblika bolesti. Odrasli se efikasno leče doksiciklinom (100mg 2 puta dnevno) ili  amoksicilinom (500mg 4 puta dnevno). Terapija traje dve nedelje.

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište