Grip (influenca) i kako se zaštiti od gripa

GRIP je infekcija disajnih puteva uzrokovana virusom gripa (influenca).

Postoje tri tipa virusa A, B, i C. Tipovi A i B daju težu kliničku sliku. Oni konstantno menjaju svoju strukturu, tako da svake godine cirkulišu različiti „lanci“ virusa. Virus tipa C prouzrokuje veoma blagu kliničku sliku ili simptomi mogu da budu odsutni.

KOJE OSOBE SU UGROŽENE?

OD GRIPA mogu oboleti sve dobne grupe, najveći broj inficiranih je u dečijem uzrastu, najugroženije osobe u pogledu težine ispoljavanja bolesti, komplikacija i smrtnih ishoda , predstavljaju:

  • Osobe starije od 65 godina;
  • Deca mlađa od 2 godine;
  • Žene u drugom ili trećem trimestru trudnoće;
  • Osobe sa hroničnim oboljenjima (astma, hronični opstruktivni bronhitis, srčana i bubrežna slabost, šećerna bolest i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom).

KLINIČKE MANIFESTACIJE GRIPA

  • Prenošenje-grip se dobija direktnim kontaktom ili udisanjem finih kapljica punih virusnih čestica, koje zaražene osobe izbacuju kijanjem, kašljanjem ili govorom;
  • Inkubacioni period-inficirana osoba počinje da razvija simptome od 1 do 4 dana nakon izloženosti virusima, a može da prenese bolest drugim osobama od predhodnog dana od započinjanja simptoma, pa sve do sedmog dana od njihovog početka.

KAKO PREPOZNATI GRIP?

Simptomi-nagli početak groznice, bolovi u mišićima (mialgija), glavobolja, suvi kašalj, teška malaksalost (zamor), gušobolja i kijavica.
-kod dece su česti simptomi: zapaljenje unutrašnjeg uva (ototis media), mučnina i povraćanje.

Influenca tipično prolazi posle nekoliko dana, a iako kašalj i malaksalost mogu da traju više od dve nedelje. Kod neki osoba influenca može da dovede do pogoršanja osnovne bolesti (plućnog ili srčanog oboljenja).

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište