ACCU-CHEK aparat

Zdravstvena ustanova Apoteka Požarevac, apoteka “Zdravlje” u saradnji sa firmom ADOC vrši zamenu starih aparata za merenje šećera u krvi (određ ivanje nivoa glikemije).

Pacijent prilaže stari aparat a dobija nov ACCU-CHEK active i kupuje 1 kutiju traka a 50 komada po ceni od 2592 dinara. 

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište