УПРАВНИ ОДБОР

Чланови УО су: 

  1.  Костић Зоран председник ,
  2. Драгослав Миловановић заменик председника ,
  3.  Петровић Саша члан,

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови НО су:
1. Марјановић Стефан председник,
2. Живојиновић Љубиша члан,
3. Вучковић Вилмица члан.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Татјана Чинч

СТРУЧНИ ОРГАНИ:

  1. стручни савет.
  2. стручни колегијум
  3. етички одбор
  4. комисија за унапређење квалитета рада
  5. интерна контрола