Снижење цена које важи у две државне апотеке Апотекарске установе Пожаревац.

У апотеци Аесцулап, улица Чеде Васовића 36, Пожаревац,

у апотеци Петровац 1 , улица Српских владара 230.