АПОТЕКЕ ЕСЦУЛАП, КОСТОЛАЦ, ГОЛУБАЦ И ПЕТРОВАЦ 1 ИМАЈУ СЕРТИФИКАТ ЗА САВЕТОВАЊЕ О БЕЗБЕДНОЈ УПОТРЕБИ ЛЕКОВА ТОКОМ ДОЈЕЊА.