Реновирана апотека у Дому здравља Крепољин. Увек отворена, увек савремена!!! Државна апотека, доступна најширем кругу грађана Браничевског округа.