Промене на рачуну 840-450661-34

Промене на рачуну ЗУ Апотека Пожаревац

 
 

840-450661-34

   

Дана:

22.02.2023

   
       

 

Стање на рачуну претходног дана

358.672.376,45

 
       
 

Прилив на рачун

   

1.

Уплате РФЗО

0,00

 

 

Уплате партиципације

549.795,38

 

3.

Остали приливи

0,00

 

4.

 

0,00

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

Укупни прилив за дан

549.795,38

 
       
       
 

Извршена плаћања по наменама

   

1.

Плата

0,00

 

2.

Лекови

0,00

 

3.

Провизија

0,00

 

4.

Остале исплате

0,00

 

5.

пдв

0,00

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

Укупно извршена плаћања

0,00

 
       

 

Стање на рачуну на дан

359.222.171,83