Више од 50 превентивних прегледа у државним апотекама Апотекарске установе Пожаревац – Иван Покорни и Јован Шербановић.

Одређивање нивоа шећера у крви, мерење крвног притиска и нивоа кисеоника у крви.