Posebne aktivnosti

Zdravstvena ustanova Apoteka Požarevac, pokrenula je zdravstveno promotivne aktivnosti u vidu SAVETOVALIŠTA.

Zadatak SAVETOVALIŠTA JE prevencija bolesti, promocija zdravlja i poboljšanje kvaliteta pruženih farmaceutskih usluga.

„Matine“ savetovališta su zamišljena kao razgovor, direktna komunikacija između stanovni štva – klijenta kao pojedinca i farmaceuta specijaliste iz određene oblasti zavisno od zadate teme uz prezentaciju proizvoda preparata koje pacijent – korisnik farmaceutske usluge može dobiti u apoteci i bezbedno koristiti.
Teme koje se obrađuju u savetovalištu smo prilagodili sezonskim potrebama stanovništva (leto, jesen do zime).
Specijalisti iz oblasti farmakologije (specijalista farmako-informatike i kliničke farmacije) će davati odgovore stanovništvu vezane za ovu oblast a spec.farm.tehnologije na pitanja vezana za medicinsku kozmetiku.
Savetovališta se održavaju u apoteci „Vasa Pelagić“ svakog ponedeljka od 10 do 12 časova.