Opština Žagubica

Br. Apoteka * Adresa e-mail Tel: Ovlašćeno lice Radno vreme
  Radni dan Subota Nedelja i praznik

 

  Žagubica 1 A M. Tita 13 apopo80@mts.rs 7643-130   7-21 7-21 7-14
  Žagubica 2 A Nikole Pašića 22 apoteka.zagubica2@gmail.com 643-140   7-21
  Krepoljin O Zdravstvena st. apopo84@mts.rs 642-042   7-19 7-13
  Laznica J Zdravstvena st. apotekalaznica@gmail.com 649-306   Uto.Sre.Čet

. 7-14

 

* Apoteka/Jedinica za izdavanje gotovih lekova/Ogranak apoteke

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište