Opština Žabari

Br. Apoteka * Adresa e-mail Tel: Ovlašćeno lice Radno vreme
  Radni dan Subota Nedelja i praznik
  Žabari A Dom zdravlja apopo40@mts.rs 250-110   7-20 7-14 7-14
  Aleksandrovac O Zdravstvena st. apopo45@mts.rs 254-157   7-19 7-14
  Porodin J Zdravstvena st. apopo48@mts.rs 256-132   7-14

* Apoteka/Jedinica za izdavanje gotovih lekova/Ogranak apoteke

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište