Opština Petrovac

Br. Apoteka * Adresa e-mail Tel: Ovlašćeno lice Radno vreme
                                                  Radni dan Subota Nedelja i praznik
  Petrovac 1 A Srpskih vl. 230 apopo30@mts.rs 331-133   7-22 7-22 7-14
  Petrovac 2 A Srpskih vl. 61 apo.petrovac2@gmail.com 328-995   7-21 7-14
  V. Laole J  V. Laole b.b. apoteka35@gmail.com 346-040   7-14
  Šetonje J Šetonje b.b. aposetonje@gmail.com 347-146   7-14

* Apoteka/Jedinica za izdavanje gotovih lekova/Ogranak apoteke

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište