Фармацеутска комора Србије

Унапређивање апотекарског сектора Србије и заштита права и интереса пацијената успостављањем владавине стандарда струке и етичких начела кроз независног, непристрасног, ефективног, стручног и одговорног апотекара.

Фармацеутска комора Србије

Делатност Савеза фармацеутских удружења Србије састоји се у професионалном удруживању фармацеута, њиховом стручном усавршавању и унапређивању знања  и промовисању етичких правила фармацеутске струке.

,

Министарство здравља Републике Србије

Министарство здравља Републике Србије је државна институција која има за циљ унапређење и очување здравља становништва Србије. Делатност обухвата и област фармацетике:

  • Регулисање тржишта лекова и медицинских средстава: Министарство здравља регулише издавање дозвола за стављање у промет лекова и медицинских средстава у Србији, надгледа њихову безбедност и ефикасност, те обезбеђује да су сви производи у складу са законским прописима.

 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Наша мисија је да допринесемо остваривању основног људског права за приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, као и да промовишемо и унапредимо здравље људи и животиња

  • издавање дозвола за стављање у промет искључиво квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и медицинских средстава,
  • контролу квалитета лекова и медицинских средстава, која је у потпуности усаглашена са свим националним и међународним законима и стандардима…

Фармацеутски факултет Београд

Мисија Фармацеутског факултета као високо-образовне установе је да образује и оспособи стручњаке компетентне за све аспекте лека и рад у клиничком лабораторијама, као и за пружање одговарајућих услуга у свим доменима фармацеутске делатности, што свеукупно доприноси унапређењу здравственог система.

Студенти фармације, стичу знања и вештине за активно учествовање у производњи, промету и маркетингу лека, промоцији здравља, превенцији и лечењу болести, као и за лабораторијски рад, примену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести…

Град Пожаревац

Апотекарска установа  Пожаревац  и град Пожаревац  сарађики у више области, неке од њих су:

  1. Превенција болести: Апотека и град Пожаревац организују акције превенције и едукације о здравом начину живота, као и о ризицима од појединих болести.
  2.  Град Пожаревац и апотека планирају и спроводе разне здравствене кампање, као што су кампање за вакцинацију, превенцију дијабетеса, рака и других болести.
  3. Апотека и град Пожаревац  заједнички да подржавају локалну заједницу кроз организацију разних хуманитарних акција…