Koнкурси за радна места

2023

Maj
1 – 12.8.2021. – Конкурс за радно место – Спремачица – Место рада: Огранак апотекарске установе „Петровац 1“ у Петровцу на Млави, улица Српских владара бр.230 – на одређено због повећаног обима посла, са пуним радним временом, спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у огранку апотекарске установе Петровац 1. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

2 – 15.9.2021. – Конкурс за радно место – фармацеутског техничара. Место рада: Апотекарска установа Пожаревац, апотека „Кучево“ у Кучеву, улица Светог Саве бр.118.. Оглас се расписује на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

3 – 26.9.2022. – Конкурс за радно место – Дипломирани фармацеут

Место рада: Апотекарска установа Пожаревац, апотека „Мало Црниће“ у Малом Црнићу, улица Стишка бб. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на неодређено време. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. –http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

4 – 5.10.2022. – Конкурс за радно место – Магистар фармације

Место рада: Апотекарска установа Пожаревац, апотека „Васа Пелагић“ у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр.4. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

5 – 25.11.2022. – Конкурс за радно место – Администратор информационих система

Место рада: ИТ одељење Апотекарске установе Пожаревац у Пожаревцу, улица Моше Пијаде бр. 4. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на неодређено време. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi