Интензивиране превентивне активности и у апотеци „Васа Пелагић“, поводом Светског дана здравља.