У апотеци Голубац – бесплатно сaветовање пацијената.