Дипл. фарм спец. Јулијана Ивановић је одржала пленарно предавање.

Фарм. техн. Марија Мастило је изложила стручно саопштење.

Фарм. техн. Горица Ранђић је изложила стручно саопстење.

Снага Апотекарске установе Пожаревац је у стручности.