Интернет презентација је узради и редизајну

Званична интернет презетација Апотекарскe установe Пожаревац. Хвала на стрпљењу.

Апотекарска Установа Пожаревац
Моше Пијаде 4
12000 Пожаревац

e-mail  apotekapozarevac@apotekapozarevac.co.rs

Директор
Tel 012 523-127
e-mail  direktor@apotekapozarevac.co.rs

Финансијска служба
Tel 012 523-127
e-mail  finansije@apotekapozarevac.co.rs

Фармакоинформативни центар
tel 012 222-576
e-mail farminfo@apotekapozarevac.co.rs

Заштитник пацијентових права – правник
tel 012 523-127
e-mail zastitnik@apotekapozarevac.co.rs

IT служба
012 522-490
e-mail  itsluzba@apotekapozarevac.co.rs