Upravni organi

ORGANI UPRAVLjANjA: 

UPRAVNI ODBOR

Članovi UO su: 
1. predsednik Skokić Jasmina,
2. zamenik predsednika Bogdanović Ivan,
3. član Veljković Momčilo ,
4. član Petrović Saša,
5. član Milovanović Jasmina.

NADZORNI ODBOR

Članovi NO su:
1. Predsednik Obradović Dragiša,
2. član Stokić Vladan,
3. član Vučković Vilmica.

DIREKTOR

Nebojša Jorgovanović

STRUČNI ORGANI:

  1. stručni savet.
  2. stručni kolegijum
  3. etički odbor
  4. komisija za unapređenje kvaliteta rada
  5.  interna kontrola

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište