Posebne aktivnosti

Zdravstvena ustanova Apoteka Požarevac, pokrenula je zdravstveno promotivne aktivnosti u vidu SAVETOVALIŠTA.

Zadatak SAVETOVALIŠTA JE prevencija bolesti, promocija zdravlja i poboljšanje kvaliteta pruženih farmaceutskih usluga.

„Matine“ savetovališta su zamišljena kao razgovor, direktna komunikacija između stanovni štva – klijenta kao pojedinca i farmaceuta specijaliste iz određene oblasti zavisno od zadate teme uz prezentaciju proizvoda preparata koje pacijent – korisnik farmaceutske usluge može dobiti u apoteci i bezbedno koristiti.
Teme koje se obrađuju u savetovalištu smo prilagodili sezonskim potrebama stanovništva (leto, jesen do zime).
Specijalisti iz oblasti farmakologije (specijalista farmako-informatike i kliničke farmacije) će davati odgovore stanovništvu vezane za ovu oblast a spec.farm.tehnologije na pitanja vezana za medicinsku kozmetiku.
Savetovališta se održavaju u apoteci „Vasa Pelagić“ svakog ponedeljka od 10 do 12 časova.

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište