Opština Malo Crniće

Br. Apoteka * Adresa e-mail Tel: Ovlašćeno lice Radno vreme
                                              Radni dan Subota Nedelja i praznik
  Boževac J Boževac b.b. apoteka.bozevac@gmail.com 281-212   7-14
  Malo Crniće O Dom zdravlja apocrnice@gmail.com 280-007   7-19:30 8-12:30 7-14
  Smoljinac J Zdravstvena st. apoteka.smoljinac@gmail.com 283-233   7-14

* Apoteka/Jedinica za izdavanje gotovih lekova/Ogranak apoteke

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište