Linkovi

Linkovi po preporuci Apotekarske ustanove Požarevac

Farmaceutska komora Srbije – http://www.farmkom.rs

Farmaceutsko društvo Srbije – http://www.farmacija.org

Ministarstvo Zdravlja – http://www.zdravlje.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva –  http://www.alims.gov.rs

Farmaceutski fakultet  – http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

Opština Požarevac – http://pozarevac.rs

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište