Kadrovska struktura

Kadrovska struktura na dan 01.12.2019.

NazivNeodredjeno
vreme
Odredjeno
vreme
Diplomiranih farmaceuta specijalista140
Diplomiranih farmaceuta360
Diplomirani ekonomista10
Diplomirani pravnik10
Diplomirani inženjer informatike01
Farm. tehničari512
Administrativni radnici61
Pomoćni radnici110
Ukupno zaposlenih1204

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište