Kadrovska struktura

Kadrovska struktura na dan 01.12.2019.

NazivNeodredjeno
vreme
Odredjeno
vreme
Diplomiranih farmaceuta specijalista140
Diplomiranih farmaceuta360
Diplomirani ekonomista10
Diplomirani pravnik10
Diplomirani inženjer informatike01
Farm. tehničari512
Administrativni radnici61
Pomoćni radnici110
Ukupno zaposlenih1204

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

Broj telefona: 012/523-127

Fax: 012/573-127

Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt

Šifra delatnosti: 4773

Tekući račun: 840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač Grad Požarevac

 

 

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

58 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište