Apoteka nekada

ISTORIJSKI OSVRTI

Najnovija saznanja pokazuju da je veština lečenja i pripremanja lekova na prostoru na kome se nalazi današnji grad Požarevac sa njegovom okolinom, bila poznata još pre 2000 godina. Brojna arheološka iskopavanja na teritoriji Kostolca (u rimskom Viminacijumu) otkrila su veći broj medicinskih instrumenata i originalnih lekova iz I veka nove ere.

Ovi lekovi, zbog svoje izvanredne očuvanosti, celovitosti i savršenosti farmaceutskih oblika, predstavljaju do sada u svetu najznačajnije otkriće lekova iz antičkog rimskog perioda.

Na teritoriji Viminacijuma do sada su otkopana tri skeletna groba u kojima su nađeni medicinski i oftalmološki instrumenti, kao i dobro očuvana bronzana kutija sa lekovima.U bronzanoj kutiji iz Viminacijuma (dimenzije kutije: 135 mm x 75 mm x 12 mm), podeljenoj u tri dela, nađeno je ukupno 12 lekova (lekovitih oblika); od toga je bilo 11 lekova u čvrstom stanju i jedan u obliku praška.
U dva polulučna dela ove kutije nađeni su trvdi lekoviti oblici u obliku pastila (pilula), a prašak u centralnom delu kutije.

SREDNJOVEKOVNA FARMACIJA

Začeci srpske medicine i farmacije poklapaju se s periodom osnivanja prvih srednjovekovnih srpskih bolnica u manstirima Hilandaru i Studenici. Na teritoriji Srbije Sveti Sava je 1208. godine osnovao prvu bolnicu u manastiru Studenica. Takođe značajno mesto u srpskoj i istočnoj crkvi zauzima i sveti Pantelejmon (Pantelija). Na freskama i ikonama uvek je prikazan sa kutijom sa lekovima (panarion) koju drži u levoj ruci, kao atributom apotekara, i sa lancetomu desnoj ruci, kao atributom lekara. Sveti lekar Pantelejmon je prikazan i na veoma lepoj ikoni iz XIII veka, koja se čuva u manastiru Hilandaru.

HILANDARSKI KODEKS

Prvi pisani medicinski kodeks na našim prostorima, je Hilandarski kodeks.On predstavlja veličanstvenu zbirku srpskih srednjovekovnih rukopisa, i čuva se u biblioteci manastira Hilandara pod kataloškim brojem 517.Analizom prevoda Hilandarskog medicinskog kodeksa vidi se da on predstavlja prvu našu farmakopeju – skup svih tadašnjih znanja iz medicine i farmacije, obrađenih u sedam tematskih delova.

PRVE APOTEKE I SAVREMENO APOTEKARSTVO

Prema sačuvanoj arhivskoj građi, u Kotoru, tadašnjoj glavnoj srpskoj luci, još 1326. godine je postojala i uveliko radila najstarija apoteka na našim prostorima koju je vodio školovani apotekar Albergeto iz Mletaka.

U novije vreme
Mr ph. Mateja Ivanović, završivši studije farmacije u Pešti, dolazi u Beograd i tu 1830. godine otvora prvu pravu apoteku. Mr ph. Pavle Ilić, inače stipendista kneza Miloša, 1836.godine otvara u Kragujevcu drugu apoteku u Srbiji. Treći grad koji je dobio apoteku 1852. god bila je Jagodina. A godinu dana pre Požarevca, i Šabac je dobio svoju apoteku, 1856. godine.

PRVA POŽAREVAČKA APOTEKA

Prava apoteka u Požarevcu je otvorena tačno 3. Aprila 1857. godine, što predstavlja dan nastanka požarevačke farmacije. Vlasnik ove apoteke je bio Mr ph. Jovan Pokorni, prvi požarevački apotekar.

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište