Apoteka danas

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC – DANAS

Na osnovu rešenja Narodnog odbora opštine Požarevac od 24. jula 1962. godine, izvršena je Integracija po kojoj se dotadašnje apoteke “Vasa Pelagić”, “Jovan Šerbanović”, i “Zdravlje” u Požarevcu spajaju u jednu zdravstvenu ustanovu sa samostalnim finansiranjem i nazivom CENTRALNA APOTEKA – sa sedištem u Požarevcu.
Od početka Centralne apoteke u Požarevcu radilo se na Ideji da se sve apoteke izdvoje iz domova zdravlja u kojima su se do tada nalazile i međusobom udruže na području tadašnjih srezova, odnosno regiona. Već u prvoj godini rada integrisane Centralne apoteke, njen rad je proširen na opštinu Malo Crniće a kasnije su postepeno uključivane druge opštine i kao poslednja, Žagubica se priključuje 1988. godine.

Standardi i njihova primena (ISO 9001:2015 i ISMS 27001:2013)

Apoteka Požarevac je sertifikovana 21.08.2006. godine po zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Ovlašćena sertifikaciona organizacija je bila SIQ, međunarodno priznata, članica IQNET-a.

Da bi 10.10.2007. kao treći u Srbiji a prvi među Apotekarskim Ustanovama, dobili i sertifikat ISO 27001:2013 ili skraćeno ISMS (Information security management system)-sistem menadžmenta zasigurnosti informacija.

Sertifikacija je dokument koji sadrži zahteve i može se odnositi na aktivnosti (dokument koji sadrži proceduru opis i zahteve za procese) ili proizvod. 

Standarde delimo po njihovom izvoru i nameni. Po izvoru se dele na nacionalne i međunarodne. U međunarodne standarde spadaju standardi koje izdaje međunarodna organizacija za standardizaciju.
Uz standarde se izdaju i različite smernice, koje pojašnjavaju različite zahteve standarda. Osnovna karakteristika standarda je njihova neobaveznost (dobrovoljnost).

Cilj ISO 9001 je da pruži obezbeđenje kvaliteta proizvoda i povećavanje zadovoljenja korisnika, a cilj ISMS-a da zaštiti “informacije” i informacione resurse i učini ih sigurnim i poverljivim.
Ciljevi moraju da uvažavaju komercijalne interese, zakonske i ugovorne obaveze i potencijalni rizik, a kod kupca se mora stvoriti sigurnost da će traženi proizvod (usluga) ispuniti njegove zahteve i očekivanja.

Ciljevi kvaliteta i zaštite informacija

01. Dobrobit i zadovoljstvo korisnika usluga i zaštita informacija o ličnosti.
02. Kompletno snabdevanje stanovništva lekovima i drugim proizvodima bezbednog kvaliteta.
03. Poverenje i ugled kod stanovništva (pacijenata i drugih korisnika naših usluga).
04. Pružanje stručnih informacija i saveta, praćenje efekata upotrebljenih lekova i timski rad sa lekarima, što bi rezultiralo unapređenjem i racionalizacijom terapije

Apoteka Požarevac koristi procesni pristup, a ti procesi su:

01. Izdavanje lekova na e-recept;
02. Prodaja lekova bez recepta;
03. Izrada magistralnih lekova.

Sve nejasnoće, bliže informacije, i objašnjenja procesa mogu se naći u poslovniku o kvalitetu i procesima.
Napomene, sugestije, predlozi bilo da je reč o poslovniku, procesima, procedurama, i zaštiti informacija mogu se usvojiti (ako su u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001/2015 i ISO 27001:2013).

VIZIJA USTANOVE:

01. Poboljšanja kvaliteta farmaceutske usluge
02. Boljeg pozicioniranja na tržištu Braničevskog okruga
03. Dostizanja veće konkurentnosti
04. Povećanja učešća u komercijalnom delu poslovanja
05. Dobrog pozicioniranja u fizičkom uvećanju tržišta
06. Razvoju ’’merchandising’’ – a

CILJEVI INVESTICIONOG RAZVOJA:

01. Ostvarenje novih poslovnih poduhvata
02. Proširenje proizvodnih kapaciteta
03. Postizanje zadovoljstva spoljašnjih i unutrašnjih korisnika usluga ustanove
04. Poboljšanje uspešnosti celokupnog poslovanja Ustanove

Apoteka Požarevac je došla do strateških rešenja mnogih bitnih odrednica savremenog organizovanja apotekarske prakse.

Elementi i pokazatelji ove prezentacije osvetljavanju sva ta rešenja, kao i relacije izmađu finansijskih pokazatelja poslovanja naspram investiranja u svim domenima. 

Neophodno je takođe da apotekarska delatnost sledi promene svojstvene progresivnim dostignućima, kako u farmacetskoj nauci i teoriji tako i u domenu tehnološke revolucije i uticaja investicionih ulaganja na svim poljima pa sve do agresivnog marketinga.

Zamašne investicije u objekte, a sve to u kontekstu uvođenja sistema menadžmenta kvaliteta, permanentne eksterne i interne dukacije zaposlenih, adaptibilnog informacionog sistema, decentralizacije upravljačkih mehanizama čini sveukupaninvesticioni potencijal ustanove dalekosežnim i opravdanim gledano ekonomskim, etičkim i društvenim normativima.

Kvalitetnijom farmaceutskom uslugom zadržavamo lidersku poziciju apotekarstva okruga.

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

61 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište