Gojaznost

Gojaznost je hronična bolest koju karakteriše prekomerno uvećanje masnih naslaga. Danas se u svakodnevnom radu koriste brojni računski pokazatelji za procenu stepena gojaznosti i najjednostavniji je Broka broj: 
Broka broj = Telesna visina (cm)-100 
Približno idealna telesna masa (TM)=Broka broj h 0.9

Gojaznost dovodi do niza komplikacija pre svega:- Metaboličkih poremećaja (šećerna bolest);
– Poremećaja metabolizma masti;
– Povećanja rizika nastanka kardiovaskularnih oboljenja

Sve ovo ukazuje i nameće potrebu lečenja ovakvih bolesnika. Preporuke za lečenje gojaznosti:– Dijetetski režim ishrane;
– Programirana fizička aktivnost;
– Bihejvioralna terapija;
– Lečenje lekovima;
– Hirurško lečenje (danas prisutno i kod nas).

Ključ uspešnog lečenja gojaznosti je dijetoterapija i povećanje fizičke aktivnosti.– Neophodna je redukcija energetskog unosa da bi došlo do smanjenja telesne težine.
Treba poku ‘ šati sa smanjenjem veličine porcije, redovnim uzimanjem obroka i  
  povećanim unosom vlaknastih materija koje stvaraju dobar volumen u želucu i 
  produžavaju osećaj sitosti.
– Fizička aktivnost bi trebalo da bude deo režima regulacije TM.    

Treba početi sa jednostavnim promenama i poslušati preporuke prof. Dr. Jagode Jorge:- Kada god je moguće treba ići peške;
– Hodati do posla i nazad i svaki put kada se ide u kupovinu;
– Koristiti stepenice umesto lifta;
– Pri gledanju televizijskog programa ustati i prošetati za vreme reklama; 
– Ko ima baštu, treba da provodi više vremena  u njoj;
– Ko ima psa, treba što češće da ga šeta.

Lekovi koji se koriste u lečenju gojaznosti ne leče gojaznost jer se posle prestanka terapije, izgubljena TM najče šće vraća. Lečenje se  primenjuje kod osoba kod kojih tokom tri meseca sprovođenja režima za mršavljenje(hipokalorijska dijeta, povećana fizička aktivnost) nije postignuto i održano  smanjenje TM više od 10%.
U koliko su u pitanju mlađe osobe kod kojih nije došlo do razvoja komplikacija, blagovremenom redukcijom TM deluje se preventivno, dok se kod starijih osoba mogu sprečiti komplikacije. 
To nikako nije razlog da se kod starijih osoba odustane od lečenja jer se ovim bolesnicima pomaže i kada se samo ublaže postojeć e  tegobe a dalji razvoj komplikacija 
uspori.
Magično rešenje za gojaznost ne postoji, to je hroničan problem koji treba sistematski i dugoročno rešavati

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište