Apoteka danas

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC – DANAS

Na osnovu rešenja Narodnog odbora opštine Požarevac od 24. jula 1962. godine, izvršena je Integracija po kojoj se dotadašnje apoteke “Vasa Pelagić”, “Jovan Šerbanović”, i “Zdravlje” u Požarevcu spajaju u jednu zdravstvenu ustanovu sa samostalnim finansiranjem i nazivom CENTRALNA APOTEKA – sa sedištem u Požarevcu.
Od početka Centralne apoteke u Požarevcu radilo se na Ideji da se sve apoteke izdvoje iz domova zdravlja u kojima su se do tada nalazile i međusobom udruže na području tadašnjih srezova, odnosno regiona. Već u prvoj godini rada integrisane Centralne apoteke, njen rad je proširen na opštinu Malo Crniće a kasnije su postepeno uključivane druge opštine i kao poslednja, Žagubica se priključuje 1988. godine.

VIZIJA USTANOVE:

01. Poboljšanja kvaliteta farmaceutske usluge
02. Boljeg pozicioniranja na tržištu Braničevskog okruga
03. Dostizanja veće konkurentnosti
04. Povećanja učešća u komercijalnom delu poslovanja
05. Dobrog pozicioniranja u fizičkom uvećanju tržišta
06. Razvoju ’’merchandising’’ – a

CILJEVI INVESTICIONOG RAZVOJA:

01. Ostvarenje novih poslovnih poduhvata
02. Proširenje proizvodnih kapaciteta
03. Postizanje zadovoljstva spoljašnjih i unutrašnjih korisnika usluga ustanove
04. Poboljšanje uspešnosti celokupnog poslovanja Ustanove

Apoteka Požarevac je došla do strateških rešenja mnogih bitnih odrednica savremenog organizovanja apotekarske prakse.

Elementi i pokazatelji ove prezentacije osvetljavanju sva ta rešenja, kao i relacije izmađu finansijskih pokazatelja poslovanja naspram investiranja u svim domenima. 

Neophodno je takođe da apotekarska delatnost sledi promene svojstvene progresivnim dostignućima, kako u farmacetskoj nauci i teoriji tako i u domenu tehnološke revolucije i uticaja investicionih ulaganja na svim poljima pa sve do agresivnog marketinga.

Zamašne investicije u objekte, a sve to u kontekstu uvođenja sistema menadžmenta kvaliteta, permanentne eksterne i interne dukacije zaposlenih, adaptibilnog informacionog sistema, decentralizacije upravljačkih mehanizama čini sveukupaninvesticioni potencijal ustanove dalekosežnim i opravdanim gledano ekonomskim, etičkim i društvenim normativima.

Kvalitetnijom farmaceutskom uslugom zadržavamo lidersku poziciju apotekarstva okruga.

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište