Naše apoteke

Opština Požarevac

 1. Apoteka Vasa Plagić, Moše Pijade 4, 523-126, Radno vreme: 00-24h
 2. Apoteka Kličevac, Zdravstvena st. , 565-022, Radno vreme: 07:00 – 14:25h
 3. Apoteka Hygia, Njegoševa 1, 211-979, Radno vreme: 08:00 – 19:00h
 4. Apoteka Poljana, Zdravstvena st. , 582-002, Radno vreme: Ponedeljak, Sreda, Četvrtak od 07:00 – 13:00h
 5. Apoteka Aesculap, Č. Vasovića 36 , 510-033, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 14:30h
 6. Apoteka J. Tucakov, 27. aprila 39, 7515-808, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 14:30h
 7. Apoteka J. Pokorni, Dunavska 50, 211-808, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 14:30h
 8. Apoteka Lek, Bratstva i jedinstva 150, 549-345, Radno vreme: 07:30 – 21:00h, Subota: 07:30 – 14:30h
 9. Apoteka Zdravlje, J. Šerbanovića 10, 522-576, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 14:30h
 10. Apoteka J. Šerbanović, Stari korzo 10, 523-128, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 08:00 – 15:30h
 11. Apoteka Kostolac, Nikole Tesle b.b. , 241-426, Radno vreme: 07:00 – 20:30h, Subota: 07:30 – 19:30h, Nedelja: 07:00 – 14:00h

Opština Malo Crniće

 1. Apoteka Boževac, Boževac b.b. , 281-212, Radno vreme: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Malo Crniće, Dom zdravlja, 280-007, Radno vreme: 07:00 – 19:30h, Subota: 08:00 – 12:30h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 3. Apoteka Smoljinac, Zdravstvena st. , Radno vreme: 07:00 – 14:00h

Opština Petrovac

 1. Apoteka Petrovac 1, Srpskih vl. 230, 331-133, Radno vreme: 07:00 – 22:00h, Subota: 07:00 – 22:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Petrovac 2, Srpskih vl. 61, 328-995, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 14:00h
 3. Apoteka V. Laole, V. Laole b.b. , 346-040, Radno vreme: 07:00 – 14:00h
 4. Apoteka Šetonje, Šetonje b.b. , 347-146, Radno vreme: 07:00 – 14:00h

Opština Žabari

 1. Apoteka Žabari, Dom zdravlja. 250-110, Radno vreme: 07:00 – 20:00h, Subota: 07:00 – 14:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Aleksandrovac, Zdravstvena st. , 254-157, Radno vreme: 07:00 – 19:00h, Subota: 07:00 – 14:00h
 3. Apoteka Porodin, Zdravstvena st. , 256-132, Radno vreme: 07:00 – 14:00h

Opština Veliko Gradište

 1. Apoteka Veliko Gradište, Kneza Lazara bb, 662-220, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 21:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Srednjevo, Zdravstvena st. , 667-101, Radno vreme: 07:00 – 14:00h
 3. Apoteka Majilovac, Zdravstvena st. , 647-029, Radno vreme: 07:00 – 14:00h

Opština Kučevo

 1. Apoteka Kučevo 1, Svetog Save 118, 852-147, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 17:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Kučevo, Žike Popovića 48 , 850-178, Radno vreme: 07:00 – 21:00h
 3. Apoteka Rabrovo, Vidovdanska 22, 885-122, Radno vreme: 07:00 – 20:00h, Subota: 07:00 – 14:30h, Nedelja: 08:00 – 12:00h
 4. Apoteka Voluja, Zdravstvena st. , 880-105, Radno vreme: Ponedeljak, Sreda, Petak od 07:00 – 14:00h, Subota: 07:00 – 14:00h

Opština Golubac

 1. Apoteka Golubac, Autobuska st. b.b. , 678-175, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 15:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Braničevo, Braničevo b.b. , 666-544, Radno vreme: Utorak, Petak od 07:00 – 14:30h

Opština Žagubica

 1. Apoteka Žagubica 1, M. Tita 13, 7643-130, Radno vreme: 07:00 – 21:00h, Subota: 07:00 – 21:00h, Nedelja: 07:00 – 14:00h
 2. Apoteka Žagubica 2, Nikole Pašića 22, 643-140, Radno vreme: 07:00 – 20:00h
 3. Apoteka Krepoljin, Zdravstvena st. , 642-042, Radno vreme: 07:00 – 20:00h, Subota: 07:00 – 14:30h
 4. Apoteka Laznica, Zdravstvena st. , 649-306, Radno vreme: Utorak, Sreda, Četvrtak od 07:00 – 14:15h
Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081

Matični broj: 17029720

JBKJS (CRF): 02628
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

165 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

60 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište