Konkursi za radna mesta

1 – 12.8.2021. – Конкурс за радно место – Спремачица – Место рада: Огранак апотекарске установе „Петровац 1“ у Петровцу на Млави, улица Српских владара бр.230 – на одређено због повећаног обима посла, са пуним радним временом, спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у огранку апотекарске установе Петровац 1. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

2 – 15.9.2021. – Конкурс за радно место – фармацеутског техничара. Место рада: Апотекарска установа Пожаревац, апотека „Кучево“ у Кучеву, улица Светог Саве бр.118.. Оглас се расписује на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. – http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi

Apotekarska ustanova Požarevac

Sedište: Moše Pijade 4, Požarevac

PIB: 100437081
Matični broj: 17029720
Broj telefona: 012/523-127
Fax: 012/523-127
Elektronske adrese ….. na stranici Kontakt
Šifra delatnosti: 4773
JBKJS na CRF-u: 02628
Tekući račun:
840-450661-34, 840-450667-16

Podaci o registraciji

Osnivač: Grad Požarevac

APOTEKARSKA USTANOVA POŽAREVAC

163 GODINE
APOTEKARSTVA BRANIČEVSKOG OKRUGA

59 GODINA
DRŽAVNOG APOTEKARSTVA
APOTEKE POŽAREVAC

Sedište